Salderingsregeling

Als particulier zijn er diverse financiële voordelen te behalen wanneer u een solar installatie aanschaft. Een van de regelingen waar u gebruik van kunt maken is de salderingsregeling.

Wat is salderen?

Op uw energierekening kunt u vinden hoeveel energie u heeft ontvangen van het energiebedrijf. De energie die u zelf hebt opgewekt met uw zonnepanelen wordt hier van afgetrokken. Dit wordt salderen genoemd. De Nederlandse overheid heeft echter wel een grens getrokken in de energie die u terug levert aan het net. Dit wordt ook wel de salderingsgrens genoemd. Daarnaast moet u de elektriciteit die u opwekt terug leveren aan het energiebedrijf dat u de energie levert. Tot slot dient u over een kleinverbruikersaansluiting te beschikken (3 x 80 Ampère).

BTW Teruggave voor de particulier

Een ander financieel voordeel dat u geboden wordt wanneer u een solar installatie aanschaft is de BTW teruggave voor de particulier.

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie (de hoogste Europese rechter) in het Fuchs-arrest beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding opgewekte elektriciteit leveren aan de energieleverancier btw-ondernemer zijn. Inmiddels heeft ook de staatssecretaris van Financiën dit ondernemerschap bevestigd. Vaststaat dat ook de particulier recht heeft op btw-teruggaaf bij aanschaf van zonnepanelen, ongeacht soort van elektriciteitsmeter dat gebruikt wordt. Hiertegenover staat slechts een gering verschuldigd btw-bedrag vanwege geleverde stroom aan het energiebedrijf (forfaitair te bepalen).

Wat bieden wij aan?

U kunt de formaliteiten voor de teruggaaf zelf bij de belastingdienst regelen. Dat betekent waarschijnlijk administratieve rompslomp waarop u niet zit te wachten. Wij adviseren u daarom uw dit te laten doen door een gespecialiseerde belastingadviseur.

Pfixx Solar adviseert om uw BTW teruggaaf bijvoorbeeld te laten uitvoeren door het gespecialiseerde BTW-team van DTW Accountants en Belastingadviseurs. Om gebruik te maken van deze service of voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@dtwaccountants.nl.

 

logo dtw accountants