Veel bedrijven willen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen duurzame energiemaatregelen treffen. Dit levert niet alleen positieve uitstraling van uw bedrijf op, maar kan bijdragen in kostenbesparingen en zelfs een verhoging van uw omzet!

Indien voldaan wordt aan de gesteld voorwaarden kunnen bedrijven gebruik maken van verschillende regelingen zoals o.a:

 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

PV systemen met een vermogen van ≥ 15 kWp, die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80 A) kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO. Zonnepanelen staan uiteraard ook op deze lijst. Zonnepanelenbezitters kunnen dan eenmalig een gedeelte van de investering aftrekken van hun fiscale winst.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en zonnepanelen

Naast de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u ook nog gebruik maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is bedoeld om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van eventuele andere investeringen die u heeft gedaan in het jaar van aanschaf van zonnepanelen.